INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sassen, S.
Titel: Globalisering
Sub titel: Over Mobiliteit van Mensen, Geld en Informatie

Sassen laat op heldere wijze zien hoe beleid en verantwoordelijkheid van nationale overheden pijlsnel aan het veranderen zijn. Internationale verdragen over monetair beleid en vrijhandel steunen op nationale regeringen, maar degraderen deze vervolgens tot onbeduidende bijfiguren. Tevens toont Sassen aan dat de toenemende concentratie van rijkdom en macht over de rug van een groeiend leger werklozen en slechtbetaalde immigranten wordt verkregen.
2002, 194 pag., Euro 8,9
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055152250


This page last updated on: 13-1-2015