INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Weber, Joseph
Titel: Die Krise des soziales Bewusstseins in unsere Zeit
Sub titel:

Murray Bookchin droeg zijn boek 'Post Scarcity Anarchism' (1971) aan Joseph Weber op." En terecht, want wie kennis neemt van het werk van Weber constateert dat deze eigenzinnige publicist Bookchins denken aanmerkelijk heeft beÔnvloed. Weber (1901-1959) was in de jaren dertig een van de leiders van de Duitse trotskistische exilbeweging. [Ö] In de Verenigde Staten raakte hij in onmin met de trotskistische Vierde Internationale en vormde er vervolgens de spil van een kleine studie- en discussiegroep die een aan de Frankfurter Schule verwant marxisme voorstond. Ook gaf de groep het tijdschrift 'Contemporary Issues' uit dat in de Duitse versie (Dinge der Zeit) tot op heden is blijven bestaan." (`De As', # 125) Onderhavig boek is een inleidende filosofische studie over de samenhang tussen de groeiende materiŽle consumptie en afnemend sociaal bewustzijn in de westerse samenleving. Weber was zijn geloof in een proletarische voorhoede al langer kwijt maar ook zijn vertrouwen in de revolutionaire potentie van de arbeidersklasse ging in de periode van de Koude Oorlog grotendeels verloren. Hij vreesde het ontstaan van een kapitalistische slavenmaatschappij waarin het proletariaat zich tevreden stelde met wegwerpartikelen en niemand oog had voor de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de vervuiling van lucht, bodem en water en de gezondheidseffecten van radio-activiteit. Bijna een halve eeuw geleden was dat een opmerkelijke boodschap.
1995, 104 pag., Euro 9,45
Trotzdem verlag, Grafenau, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015