INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Human Rights Watch
Titel: Human Rights Watch World Report 1999
Sub titel:

Met onder andere aandacht voor de oprichting van het Internationale Gerechtshof. En verder natuurlijk over de onverschilligheid en vijandigheid van vele regeringen jegens mensenrechten. Niet alleen diegene, die ze geschonden hebben, maar ook van diegene die pretenderen ze hoog te houden.
1998, 518 pag., Euro 28,15
Human Rights Watch, New York, ISBN 9781564321909


This page last updated on: 13-1-2015