INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Peleman, Johan
Titel: Illegale trafiek van wapens naar conflicten
Sub titel: De grote meren en Angola

De Antwerpse Internationale Vredesinformatiedienst (IPIS) doet al jaren onderzoek naar internationale wapenhandel. In deze brochure wordt de wapenhandel met een aantal Afrikaanse landen, die tegelijkertijd conflicthaard zijn, onder de loep genomen. Het geeft een overzicht van mechanismen van deze, veelal illegale, handel en belicht de rol van BelgiŽ in deze netwerken.
1999, 55 pag., Euro 5,8
IPIS, Antwerpen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015