INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rote Hilfe Ortsgruppe Passau
Titel: Keinen Schritt zurück
Sub titel: Das §-Verfahren gegen "Passauer" AntifaschistInnen

Medio mei 1998 viel de Duitse smeris 36 panden binnen verspreid in Duitsland. Als reden werd aangevoerd dat de smeris op zoek was naar leden van de antifa-scene uit de stad Passau, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan lidmaatschap van een criminele organisatie (naar artikel 129 van het Duitse Wetboek van Strafrecht). De reeks invallen was erop gericht bewijs te vinden voor het bestaan van deze `criminele vereniging’. Negenendertig mensen worden ervan beschuldigd meer dan 100 strafbare feiten te hebben gepleegd. Deze brochure beschrijft het verloop van de invallen, de juridische consequenties en achtergronden van §129, de werkwijze van de Duitse geheime dienst en smeris, de mediahetze, een overzicht van de antifa-strijd in Passau en het verzet dat er tegen deze repressiegolf op gang kwam.
1999, 40 pag., Euro 2,5
Rote Hilfe, Passau, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015