INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Porton, Richard
Titel: Film and the anarchist imagination
Sub titel:

Porton heeft getracht het anarchisme, de anarchisten, hun verbeelding en hun aandeel in de cinematografische geschiedenis in kaart te brengen. Hij probeert aan te geven dat er naast een hoop humbug ook veel serieuze pogingen zijn ondernomen om de anarchisten en hun gedachtengoed op een realistischer wijze in beeld te brengen. Het boek bestrijkt de periode vanaf de jaren dertig, via de films van de Situationisten, tot Ken Loach's recente impressie van de Spaanse Burgeroorlog in "Land and Freedom". Een interessante en goed gedocumenteerde studie.
1999, 314 pag., Euro 17,2
Verso, London, ISBN 9781859842614


This page last updated on: 13-1-2015