INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wilde, Oscar
Titel: De Profundis and other writings
Sub titel:

Bundel met essays en gedichten van de hand van de Engelse dichter, `nicht’ en anti-autoritair socialist Oscar Wilde. De bundel bevat o.a: 'De Profundis', 'The soul of man under socialism' en de 'Ballad of Reading Goal'. Dit laatste verhaal ontstond tijdens de twee jaren die hij in gevangenschap doorbracht. Het tweede verhaal is een reactie op Bernhard Shaws’ (marxistische) visie op het socialisme. Wilde pleitte voor een anti-autoritair socialisme, waarschuwde voor de nieuwe elite die in0 een marxistische staat zou ontstaan, waarin, in plaats van een deel van de bevolking, de hele bevolking in de slavernij gedreven zou worden. Wilde had met zijn kritiek op het dogmatische marxisme een vooruitziende blik: de genoemde teksten verschenen in de jaren negentig van de negentiende eeuw!.
1954, 252 pag., Euro 11
Penguin Books, Harlow, Essex, ISBN 9780140430899


This page last updated on: 13-1-2015