INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Souchy Bauer, Agustín
Titel: Entre los campesinos de Aragón
Sub titel: El comunismo libertario en las comarcas liberadas

Agustín Souchy Bauer, bekend Duits anarchosyndicalist, reisde in 1936-37 meerdere malen door de dorpen van de Spaanse provincie Aragón, waar sinds het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog door de anarchisten een begin was gemaakt met de collectivisering van de economie en de landbouw. Souchy, die deze reis ondernam samen met Emma Goldman, beschrijft hoet daar - uiteraard met tegenslagen en mislukkingen - in de praktijk werd gebracht wat tot dan toe altijd als utopisch werd beschouwd: een economie die niet meer gebaseerd was op geld, het collectieve beheer van de productiemiddelen en de voortgebrachte producten en de vrijwillige associatie van mensen in een collectief. Een tijdsdocument, een momentopname van de wijze waarop aan het libertaire communisme inhoud en vorm werd gegeven.
1977, 170 pag., Euro 4,5
, , ISBN 8472237214


This page last updated on: 13-1-2015