INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Safón, Ramon
Titel: La educación en la España revolucionaria
Sub titel:

Safón laat in deze studie een heel ander beeld zien van het "revolutionaire Spanje" tijdens de Spaanse Burgeroorlog dan wat velen, met name ook anarchisten voor waar houden. Safón bestudeerde het functioneren van het onderwijssysteem in deze periode. Hij komt tot de conclusie dat "libertair onderwijs" meer uitzondering dan regel was, zelfs in die gebieden waar de anarchisten zeer sterk waren. In feite bleef het oude onderwijssysteem, gericht op prestatiedwang, competitie, reproductie van de arbeidsdeling, examineren en het uitdelen van cijfers.
1978, 184 pag., Euro 7,7
Piqueta, Madrid, ISBN 84-7443-020-8


This page last updated on: 13-1-2015