INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Santos Ortega, Mercedes de los & Javier Ortega Pérez
Titel: El devenir revolucionario de Buenaventura Durruti
Sub titel:

Dit is de vierde uitgave in een serie die “Sediciones” (Verleidingen) heet. Het doel van de serie is het doorbreken van de dictaten en dogma’s van het eenheidsworst-denken, het kritisch analyseren van gebeurtenissen en ontwikkelingen, zodat we er lering uit kunnen trekken voor de toekomst. In dit deeltje wordt in twee essays ingegaan op het leven en denken van één van de radicaalste Spaanse anarchisten van de eerste helft van deze eeuw: Buenaventura Durruti. Het eerste essay beschrijft de radicale standpunten van Durruti en op welke wijze die idealen om zeep werden geholpen. De auteur benadrukt echter dat het feit dat die ideeën niet gerealiseerd konden worden, niet betekent dat ze geen bestaansrecht hebben of slechts utopisch van aard zouden zijn. Het tweede essay behandelt Durruti’s ideeën over antimilitarisme en hoe hij die rijmde met zijn optreden als anarchistisch guerrillero en bankovervaller, en later tijdens de Spaanse Burgeroorlog als leider van de naar hem vernoemde Colonne van anarchistische militieleden die aan het front in Aragón en in Madrid streden. Tevens gaat het over het debat in de CNT-FAI over de militarisering van de (vrijwillige) milities en de deelname aan de regeringsmacht, die onlosmakelijk met elkaar verbonden waren.
1997, 152 pag., Euro 5,8
Hiru, Hondarrabia, ISBN 8489753822


This page last updated on: 13-1-2015