INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hobsbawm, E.J.
Titel: Les Bandits
Sub titel:

De auteur is een bekend marxistisch historicus die zijn leven vooral heeft gewijd aan het beschrijven van de geschiedenis van de marginale bevolkingsgroepen en de arbeidersklasse die vaak onderbelicht of `vergeten’ wordt in de gangbare historiografie. In dit klassieke werk beschrijft hij de geschiedenis van het banditisme als de strijd voor de vrijheid van de onderklasse van voorbije samenlevingen. Bandieten zijn in deze analyse producten van de economische structuren waarin ze leefden en vaak strijders voor sociale gerechtigheid.
1999, 147 pag., Euro 9,3
La Découverte, Paris, ISBN 2-7071-2959-3


This page last updated on: 13-1-2015