INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Malti, Djallalv
Titel: La nouvelle guerre d'Algérie
Sub titel: Dix clés pour comprendre

Sinds 1992 wordt Algerije verscheurd door een burgeroorlog, waarbij de Algerijnse bevolking tussen het hamer en aambeeld van de Algerijnse regering en de fundamentalistische organisaties FIS en GIS vermorzeld dreigt te worden. De auteur tracht in dit geschrift antwoord te geven op de tien meest gestelde vragen m.b.t. Algerije. Is het Algerijnse regime een dictatuur of een democratie? Is de Algerijnse pers onafhankelijk? Wat zijn de politieke doeleinden van de Algerijnse fundamentalisten? Wat is het aandeel van de gewapende fundamentalistische groepen in het geweld? Welke rol spelen geheime diensten en milities in het conflict? Wat zijn de economische achtergronden van het conflict? Wat hebben de machthebbers voor ogen? Waarom zijn de Algerijnse democratische bewegingen zo verdeeld? Waarom doet de internationale gemeenschap zo weinig om het drama te beëindigen? Wat kun je vanuit Europa doen om het Algerijnse volk te ondersteunen?
1999, 125 pag., Euro 9,2
La Découverte, Paris, ISBN 2-7071-2889-9


This page last updated on: 13-1-2015