INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Brink, Rinke van den
Titel: De jonge Turken van het Vlaams Blok
Sub titel: Extreem-rechts tussen uniform en maatpak

Extreem rechts in België heeft zich `gemoderniseerd' en haalt hogere scores bij verkiezingen dan waar ook in Europa. In juni 1999 werd het Vlaams Blok de derde partij van Vlaanderen. Sinds het midden van de jaren tachtig is een groot aantal geschoolde jongeren het Vlaams Blok binnen gestroomd, dat vervolgens snel carrière heeft gemaakt. Rinke van den Brink, die al meerdere boeken over extreem rechts op zijn naam heeft staan, nam het Vlaams Blok eens goed onder de loep. Hij bespeurde dat, ondanks de uiterlijke eenheid en fatsoenlijkheid, er onderhuids grote spanningen zijn. De oude garde, die haar sympathie voor de fascistische regimes uit de jaren dertig/veertig niet onder stoelen of banken steekt, vindt de nieuwe leiding te gematigd. Anderzijds zijn er ook veel leidende figuren uit het Vlaams Blok die er niet voor schromen om openlijke contacten te onderhouden met overtuigde nazi's uit binnen- en buitenland.
1999, 239 pag., Euro 18,1
Scoop/Mets, Gent/Amsterdam, ISBN 9053121307


This page last updated on: 13-1-2015