INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vovelle, Michel
Titel: Les Jacobins
Sub titel: De Robespierre à Chevènement

Geschiedenis van het Jacobinisme vanaf het ontstaan van de eerste `club des Jacobins' in Parijs, in 1789, tot heden. Het gaat over jacobijnen als Robespierre, die de revolutie wilden `doordrijven', over de term jacobinisme die synoniem is geworden met autoritaire politiek, over de verspreiding van het jacobijnse gedachtengoed door Europa na de Franse revolutie, over de term `jacobinisme' die sindsdien synoniem is geworden voor een van bovenaf opgelegd soort `revolutionarisme', en over alle mogelijke definities die alle mogelijke - vooral Franse - politici van vroeger en nu aan deze term hebben gegeven.
1999, 190 pag., Euro 19,05
Editions la Découverte, Paris, ISBN 2707129338


This page last updated on: 13-1-2015