INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Molina, Fanny Polanía en Marie-Louise Janssen
Titel: I never thought this would happen to me
Sub titel: Prostitution and traffic in Latin American women in The Netherlands

Deze bundel gaat in op de diverse aspecten en achtergronden van een van de meest tragische facetten van de migratie vanuit Latijnsamerikaanse landen naar West-Europa. Het zwaartepunt van de bundel ligt bij de omstandigheden van vrouwen die (meestal onder valse voorwendselen) naar Nederland zijn gehaald om vervolgens gedwongen in de prostitutie tewerkgesteld te worden. Achter deze praktijk blijken uitgebreide netwerken van vrouwenhandelaars te zitten. Een groot aantal slachtoffers van vrouwenhandel werd voor deze bundel geïnterviewd. Tevens worden diverse ontwikkelingen en sociale, economische en juridische aspecten van deze problematiek aan de kaak gesteld. De bundel is een pleidooi voor de aanpak van de vrouwenhandel en –uitbuiting en bescherming vraagt van de slachtoffers van deze praktijken.
1998, 111 pag., Euro 13,6
Foundation Esperanza, Amsterdam, ISBN 9080445029


This page last updated on: 13-1-2015