INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boétie, Etienne de la
Titel: De vrijwillige slavernij
Sub titel:

Etienne de la Boétie (1530-1563) schreef op 18 jarige leeftijd zijn uitzonderlijke essay " De Vrijwillige Slavernij", in een tijd dat katholieken en protestanten elkaar afslachtten in een gruwelijke godsdienstoorlog.Dit essay zou steeds weer de aandacht op zich vestigen als de maatschappij in een crisis verkeert zoals onder andere tijdens de Fransr revolutie, de economische crises in de XIXe en XXe eeuw en nu.Waarom blijft "De Vrijwillige Slavernij" nu al na meer dan vier eeuwen actueel? Omdat Etienne de verantwoordelijkheid van de onderdrukking ook bij de onderdrukten legt door hen op te roepen hun gehoorzaamheid, volgzaamheid, gedweeheid af te schudden, zelf hun bestaan in vrijheid en solidariteit vorm te geven en zich af te keren van de onderdrukkers in welke gedaante dan ook. Hierdoor zou volgens hem de tirannie vanzelf in elkaar storten.De libertairen hebben zich in zijn tekst herkend en anarchistische schrijvers en denkers hebben dit uitgegeven zoals Vermorel, Landauer, Simone Weil, Hildegonde de Ligt,Hem Day en Ewald van Vugt.I
1997, 48 pag., Euro 4,55
Uitgeverij Iris, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015