INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Werkgroep Filosofie van Aktie- en studiegroep DierenBevrijding
Titel: Een anarchafeministische visie op Dierenbevrijding
Sub titel:

Uit de inleiding: Deze brochure is gericht aan iedereen die zich bezighoudt met anarchisme, dierenbevrijding en feminisme en de makersters hopen dat de brochure veel discussie uitlokt. Als we anarchisme, het ideaal van een samenleving gebaseerd op de autonome individuele wil, willen doortrekken naar dieren moeten we eerst bekijken waarom we anarchist zijn. De vragen die men normaal gezien stelt in het kader van een debat over dierenbevrijding, kan men dan stellen ten aanzien van het anarchisme: * Wat zijn de rol en het aandeel van enerzijds rationalisme en van anderzijds emotionaliteit daarin? Leidt rationaliteit altijd tot sluitende argumenten, en kan emotionaliteit altijd als 'sentimentele fijngevoeligheid' afgedaan worden? Wat is de plaats van persoonlijke of collectieve gevoelens binnen het anarchisme? Hoe moeten we emotionaliteit definiŽren zodat het toch als een overtuigend argument kan meetellen? Speelt een geweldloze houding een rol? In welke mate leggen we menselijke denkstructuren op aan dieren als we zelf over hun bevrijding praten en in hoeverre houden we rekening met wat iedereen wil in de strijd voor een anarchistische maatschappij? In hoeverre kunnen wij spreken in naam van 'dieren'. * Wie is de precieze doelgroep en waar ligt de grens en waarom? * In hoeverre kun je anarchisme opleggen aan mensen in andere culturen? Moet je eten van vlees binnen een andere cultuur wel tolereren maar de mishandeling van vrouwen te zwaard en te vuur te verdelgen?
, 44 pag., Euro 1,8
Tegenstroom, Leuven, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015