INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Steinberg, Isaak
Titel: Gewalt und Terror in der Revolution.
Sub titel:

Steinberg, links sociaalrevolutionair, eerst volkscommissaris voor Justitie, later door de bolsjewieken vervolgd omdat hij hun partijdictatuur bestreed. Zijn onderzoekingen zijn een afrekening met de staatsterreur en met de bolsjewistische intellectuelen.
, 340 pag., Euro 14,2
Karin Kramer Verlag, Berlin, ISBN 3-87956-043-9


This page last updated on: 13-1-2015