INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Lenaerts, Johny
Titel: Lenin, Stalin en het fabrieksdespotisme,
Sub titel: Een libertaire visie

Johny Lenaerts, redacteur van het Belgische libertair-socialistische blad VerZ, bundelde een tweetal eerder door hem gepubliceerde stukken over arbeidsdiscipline onder Lenin en Stalin en Tegenstroom bracht ze als brochure uit. "Discipline... maakt het proletariaat zich bijzonder gemakkelijk eigen dankzij de school die het in de fabriek doorloopt." Het citaat is van Lenin, die onvoorwaardelijke ondergeschiktheid van de massa's aan 'de leiders van het arbeidsproces' eiste. Zo leidde de bolsjewistische staatsgreep van 1917 in Rusland niet tot bevrijding van de arbeid maar tot versnelde invoering van het Taylorsysteem en de uitbreiding van het stukloon, bij uitstek kapitalistische instrumenten van disciplinering in het arbeidsproces. Stalin gaf de fabrieksdirecteuren zelfs absolute macht over het industrieproletariaat. Iedere vorm van verzet werd bestempeld tot sabotage en als zodanig streng bestraft.
1999, 48 pag., Euro 2,25
Tegenstroom, Leuven, ISBN


This page last updated on: 13-1-2015