INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Deruette, Serge
Titel: De sossen
Sub titel: De socialistische arbeiderspartij gisteren en vandaag

Serge Deruette is een Belgische historicus, auteur van een proefschrift over de Belgische arbeidersbeweging en van verscheidene studies zoals 'Mineurs en lutte! La grève génèrale de l'étè '32', i.s.m. M. Hanotte en J. Lamaître (1994) en van 'Hier komen de delegees' (1995). Het vertrouwen in de socialistische partij is door bittere ervaringen grondig geschokt. Velen die nog maar enkele jaren geleden vonden dat 'de SP nodig is', denken daar vandaag, dikwijls met pijn in hun hart, anders over. De huidige leiders worden verwenst en men spreekt vol heimwee over de leiders van weleer, zoals vader Anseele of Camille Huysmans. Het zou er dan alleen op aankomen de corrupte leiders te vervangen door 'goede' mannen om er weer een partij van te maken waarin de arbeiders zich thuis voelen. Maar zo eenvoudig is het niet. Die' gouden tijden' van de socialistische partij blijken bij nader inzien... een grote mythe. De auteur laat de feiten voor zichzelf spreken, zonder franje. Hij laat de opeenvolgende socialistische leiders zelf aan het woord: over de partij, de grote gevechten van de arbeiders, de regeringsdeelname vanaf 1914, het kolonialisme, het Plan van de Arbeid, de collaboratie, de koningskwestie... Maar er is ook een stem binnen de partij, die al vanaf het eind van de vorige eeuw telkens opnieuw opriep weer aan te sluiten bij het socialisme, terwijl alles bij het oude bleef. Tot vandaag. Tot Karel van Miert bijvoorbeeld, die als waakhond van de vrije concurrentie in Europa 'vooral bejubeld wordt in kringen die toch wel ver van de gemiddelde werkmens afstaan'. (De Morgen)
1999, 127 pag., Euro 11,1
EPO, Berchem, ISBN 9064451184


This page last updated on: 13-1-2015