INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Heller, Chaia
Titel: Ecology of Everyday Life
Sub titel: Rethinking the Desire for Nature

'Ecology of everyday life' onderzoekt de ecologische impuls als een drang naar de natuur, een behoefte die ontstaat als mensen in een industrieel kapitalistische context, meer op de persoonlijke en esthetische, dan op de fysische en politieke gevolgen van milieuafbraak gericht zijn. Terwijl ze de historische oorzaken van dit romantische 'verlangen naar de natuur' onderzoekt, reikt Heller ook een manier aan om ideeŽn van zowel 'natuur' als 'verlangen' te reconstrueren. Hierbij put ze uit feministische, anarchistische en sociaal ecologische theorieŽn. Ze biedt een activistisch antwoord op ecologische vragen, daarbij beargumenteert zij dat de ecologische beweging te vaak ecologische problemen verbindt met persoonlijke, psychologische en spirituele zorgen. Heller verbindt het verlangen naar een meer betekenisvol leven met de activistische impuls zelf.
1999, 182 pag., Euro 19,09
Black Rose Books, Montrťal, ISBN 1-55164-132-1


This page last updated on: 13-1-2015