INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Meershoek, Guus
Titel: Dienaren van het gezag
Sub titel: De Amsterdamse politie tijdens de bezetting

Publieksversie van het proefschrift dat Meershoek schreef over het oorlogsverleden van de Amsterdamse politie. Meershoeks bevindingen zijn enerzijds schokkend en anderzijds min of meer voorspelbaar. Het blijkt dat het gros van de Amsterdamse smerissen zonder protest de van bovenaf opgelegde bevelen uitvoerde. Naarmate de oorlog vorderd speelde de smeris ook een steeds belangrijkere rol bij het opvoeren van de repressie op de Amsterdamse bevolking. Razzia's, diefstal, identiteitscontroles, het op transport zetten van de Joodse bevolking, opsporing van verzetsstrijders, enz. Slechts een miniem aantal smerissen werkte op enigerlei wijze samen met het ondergrondse verzet. Die co÷peratieve houding komt volgens Meershoek voort uit de veranderende rol die de politie opgelegd kreeg na het Amsterdamse Jordaanoproer van 1934. Een interessante studie, hoewel je de nodige vraagtekens kan zetten bij een aantal belangrijke conclusies van Meershoek.
1999, 488 pag., Euro 22,65
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9055152234


This page last updated on: 13-1-2015