INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ferguson, James
Titel: Caribische eilanden
Sub titel: Landenreeks

De meest primaire basisinformatie voor mensen die iets meer willen weten over Cara´bische Eilanden dan waar de hotels en de goedkope restaurants zijn. Korte inleiding in de geschiedenis, economie, politiek, sociaal-culturele omstandigheden en alles wat je aan achtergrondinformatie zoekt wanneer je echt wat over je land van bestemming wil weten.
1996, 90 pag., Euro 7,95
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 90-6832-357-1


This page last updated on: 13-1-2015