INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bitot, Claude
Titel: Le communisme n'a pas encore commencÚ
Sub titel:

Het overwinnen van het kapitalisme is onvoorstelbaar? Volgens deze raden-communist openen de hedendaagse ontwikkelingen in dat systeem, met name na de ineenstorting van het "sovjetrijk", juist nieuwe perspectieven voor het communisme als bevrijding van het proletariaat. Het boek bevat twee delen: in het eerste deel wordt de balans opgemaakt van de proletarische beweging sinds het Communistisch Manifest van Marx en Engels tot heden. Het tweede deel gaat over de perspectieven van deze beweging in het "kapitalisme aan het eind van een historische cyclus" op weg naar de uiteindelijke verwerkelijking van het communisme.
1995, 284 pag., Euro 19,8
Spartacus, Paris, ISBN 2-902963-33-5


This page last updated on: 13-1-2015