INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oosterling, Henk & Thissen, Siebe (Red)
Titel: Chaos ex machina
Sub titel: Het ecosofisch werk van Felix Guattari op de kaart gezet

Deze band omvat verschillende essays: Een Cartografie van Subjectiviteiten, over Guattari's schizo-analytisch filosoferen (A.Zwakhals); Gevoelige Lichamen, over politieke affectiviteit bij Lyotard en Guattari (Piet Molendijk); "One's Company, Two's a Crowd and Three's a Party" over Guattariaanse overwegingen bij het rechtssubject (Marc Schuilenburg); "Slackers like us" over onderhandelen met Félix Guattari (Siebe Thissen); De Ondergang van het Westerse Subject, over Guattari en de culturele antropologie (Wim van Binsbergen); In het Zand Schrijven, over literatuur en minoriteit bij Deleuze-Guattari (Richard de Brabander); Minoritaire Media - Heterogene Machines, over Guattari's visie op kunst en nieuwe media (Andreas Broekmann); Filmregisseurs als Artsen van de Cultuur, over Guattari's visie op film en de productie van subjectiviteit (Joost Raessens); en Ontwerpt, Verworpenen der Aarde,…!, over Guattari's ethico-esthetisch paradigma (Henk Oosterling).
1999, 160 pag., Euro 15,9
CFK - Erasmus Universiteit, Rotterdam, ISBN 90-56772929


This page last updated on: 13-1-2015