INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Korten, David C.
Titel: Globalizing civil society
Sub titel: Reclaiming our right to power

Korten geeft zijn visie op globalisering en op de machtsinstituties die ons leven bepalen. Hij geeft ook aan hoe wij hier een weerwoord op kunnen ontwikkelen door eigen instituties op te zetten en de macht op te eisen. "As the Zapatistas have taught us, the challenge is ours and the time to act is now."
1998, 78 pag., Euro 8,2
Seven Stories Press, New York, ISBN 1888363592


This page last updated on: 13-1-2015