INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Alkan, Metin e.a
Titel: Islam in een ontzuilde samenleving
Sub titel: Discussies over vrouwenemancipatie, kunst en onderwijs

Een aantal onderwerpen die discussies hoog doen oplaaien, ook in Nederland: de positie van de vrouw in de islam, de emancipatie van de tweede generatie moslimvrouwen, kunst en islam, islamitisch onderwijs en ontzuiling van de Nederlandse samenleving. In dit boek pogen de auteurs religieuze opvattingen met actuele maatschappelijke thema's, tegen de achtergrond van Nederlandse samenleving te plaatsen.
1996, 176 pag., Euro 11,1
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 90-6832-258-3


This page last updated on: 13-1-2015