INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Oomen, Mar & Jos Palm
Titel: En de goden verhuisden mee
Sub titel: Portretten van niet-westerse gelovigen

Vijf verhalen van niet-westerse gelovigen die in Nederland woonachtig zijn. Via hun verhaal worden een geloofsstroming en de daarmee gepaard gaande emotionele confrontaties en ervaringen met de Nederlandse samenleving belicht.
1997, 127 pag., Euro 11,1
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 90-6832-266-4


This page last updated on: 13-1-2015