INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Aragon, Louis
Titel: De boer van Parijs
Sub titel: vertaald, van aantekeningen en van een nawoord voorzien door Rokus Hofstede

Deze roman uit 1926 geldt als een klassiek hoogtepunt van het surrealisme. Aragon's stijl is daarbij zinnelijk, concreet en soms profetisch van toon.
1998, 209 pag., Euro 21,55
Historische uitgeverij, Groningen, ISBN 90-6554-411-9


This page last updated on: 13-1-2015