INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Pannekoek, Anton
Titel: From the bottom up
Sub titel: Three texts by Anton Pannekoek

Aardige goedkope herdruk in het Engels van een aantal teksten van de radencommunist Anton Pannekoek. De bundel omvat: "Partij en klasse" (1941), "Stakingen" (1948) en "Waarom de voorbije revolutionaire bewegingen gefaald hebben" (1940).
1996, 36 pag., Euro 3,3
Collective Action, Baltimore, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015