INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Mazrui, Ali A.
Titel: Cultural forces in world politics
Sub titel:

Beschouwend essay over de veranderingen in de wereldpolitiek en de culturele krachten die daarbij een rol spelen. Tevens een uiteenzetting over de verbanden tussen ideologie en macht en hoe die in verscheidene historische ontwikkelingen van de recente geschiedenis tot uiting is gekomen.
1990, 262 pag., Euro 23,15
James Currey, Oxford, ISBN 0-85255-322-6


This page last updated on: 13-1-2015