INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Benjamin, Walter
Titel: Geschichts-philosophische Thesen und Briefe
Sub titel:

Interessante bundel brieven van de Duitse filosoof Walter Benjamin. In deze goedkope roofdruk met name een selectie uit de briefwisseling tussen Benjamin, Horkheimer en Adorno. De bundel wordt afgesloten met een korte bibliografische schets van de geschriften van Benjamin.
1995, 82 pag., Euro 7
Edition Archiv in Memoriam, Liechtenstein, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015