INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jansen & Janssen, Stichting Eurowatch
Titel: Dossier Europol 2
Sub titel: Operationeel, pro-actief, effectief, executief

Bundel artikelen van de geheime dienst watchers van Jansen & Janssen. In diverse artikelen wordt de totstandkoming en oprichting van de Europese federale politiŽle verbindingsdienst Europol geschilderd. Aan de orde komen de taken en bevoegdheden van de dienst, de plannen die hij tot nu toe ontwikkeld heeft en de gevaren die aan zijn taken en bezigheden verbonden zijn. Hoe zit die internationale samenwerking er nu eigenlijk in de praktijk uit? De auteurs proberen een tipje van de sluier op te lichten. Belicht wordt ook het opzetten van de diverse task forces voor de bestrijding van de drugshandel en de `georganiseerde criminaliteit'. Europol lijkt zich ondanks alle ontkenningen van bewindslieden toch steeds meer richting een pro-actieve federale politie met hetzelfde soort bevoegdheden als de nationale politiediensten te ontwikkelen. Jammer is het dat de auteurs met name de nadruk leggen op de oncontroleerbaarheid en de vaag afgebakende bevoegdheden van de dienst en (in hun drang gerespecteerd te worden?) niet gewoon radicaal het bestaan van de dienst, als uitvoerend repressieorgaan van de EU verwerpen. Willen we dan wel een Europol als die `netjes' gecontroleerd wordt? Ik heb helemaal geen behoefte aan snuffel- en opsporingsdiensten. Weg ermee!
1999, 35 pag., Euro 2
Jansen & Janssen, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015