INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Leupen, Piet
Titel: Keizer in eigen rijk
Sub titel: De geboorte van de nationale staat

In een aantal gevallen kreeg de soevereine Staat in Europa de vorm van een Nationale Staat. Deze specifieke geschiedenis wordt in dit boek beschreven. Gezien de huidige oprispingen van nationalisme is het nuttig om er kennis van te nemen.
1998, 208 pag., Euro 15,65
Wereldbibliotheek, Amsterdam, ISBN 90-284-1803-2


This page last updated on: 13-1-2015