INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Habermas, Jürgen
Titel: Faktizität und Geltung
Sub titel: Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats

Rechtsbeginselen en democratie dienen elkaar in wederkerigheid steeds te versterken en in stand te houden. Habermas gaat diep in op die beide polen van de democratische rechtsstaat.
1998, 704 pag., Euro 25,3
Suhrkamp, Frankfurt am Main, ISBN 3-518-28961-6


This page last updated on: 13-1-2015