INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bomert, B. & H. de Lange (red.)
Titel: Jaarboek vrede en veiligheid 1998
Sub titel: Internationale veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief

Aan bod komen onder meer: het conflict in Kosovo, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, conflictpreventie in Afrika, de positie van de NAVO en de West-Europese Unie. Daarnaast ook bijdragen over internationaal recht en veiligheid, over migratie als veiligheidsprobleem, het Amerikaanse defensiebeleid, de krijgsmacht in Nederland, etc.
1998, 295 pag., Euro 17,9
Studiecentrum Vredesvraagstukken, Nijmegen, ISBN 90-71701-70-0


This page last updated on: 13-1-2015