INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hamidi, L.
Titel: Iran
Sub titel: Landenreeks

Iran, het vroegere PerziŽ. Veel aandacht gaat hierbij uiteraard naar de invloed van de islamitische revolutie van 1979 op de Iraanse samenleving. Hierbij komen niet alleen aspecten aan bod die bij ons veel aandacht krijgen, zoals bijv. de positie van de vrouw, maar ook de invloed op het economisch leven, de cultuur, het politiek bestel, etc.
1998, 78 pag., Euro 9,05
KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen), Amsterdam, ISBN 90-6832-364-4


This page last updated on: 13-1-2015