INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Allen, Theodore W.
Titel: Die Erfindung der weißen Rasse
Sub titel: Band , Rassistische Unterdrückung und soziale Kontrolle

De Duitse vertaling van het eerste deel van het levenswerk van Theodore Allen. Hij probeert hiermee de sociaal-historische dimensie terug te brengen in het onderzoek en de discussie over racisme. Aan de hand van het voorbeeld van de door Engelsen onderdrukte Ieren, laat Allen zien hoe de ideologie van het kolonialisme vorm heeft gekregen. De Engelse kolonisten bekeken de Ieren in eerste instantie met dezelfde ogen, als de Ierse kolonisten later de Indianen in Amerika bekeken. Hij probeert zo aan te duiden dat racisme onafhankelijk is van huidskleur en meer begrepen moet worden als instrument van burgerlijke heerschappij en repressie. Deel 2 verschijnt in 1999.
1998, 340 pag., Euro 29,75
ID-Verlag, Berlin, ISBN 3-89408-078-7


This page last updated on: 13-1-2015