INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Noetzel, Thomas
Titel: Die Faszination des Verrats
Sub titel: Eine Studie zur Dekadenz im Ost-West-Konflikt

Noetzel onderzoekt in deze studie de beweegredenen van mensen die in de Koude Oorlogstijd van de ene naar de andere kant overliepen. Daarmee hangt samen de mythe van het vermeende verraad dat deze overlopers en dubbelagenten zouden hebben gepleegd. Noetzel zoekt de oorzaken voor het `verraad' in de gebreken van de maatschappij waaruit de overloper afkomstig is en de politieke identiteit van de betrokkenen en niet die van het machtsblok waaruit die afkomstig is.
1989, 293 pag., Euro 13,5
Junius Verlag, Hamburg, ISBN 3-88506-167-8


This page last updated on: 13-1-2015