INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Cort, Bart de
Titel: De Groep Gerritsen
Sub titel: Kroniek van een verzetsgroep -

Deze uitgave ontstond min of meer toevallig als bijproduct van een collectieve biografie die de auteur aan het schrijven is over een aantal leden van de vooroorlogse trotskistische Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP). Bij dat onderzoek stuitte de auteur op de Groep Gerretsen, een verzetsgroep die voor een aanzienlijk deel uit ex-OSP-ers bestond en al vroeg in de jaren dertig actief werd. De Groep Gerretsen werd vernoemd naar Johannes Gerretsen, de eerste dode die aan arbeiderszijde viel tijdens het Jordaanoproer, in juli 1934. De groep begon kort na de machtsovername van de Nazi's in Duitsland met het eerste clandestiene werk. Ze hielp politieke kameraden uit Duitsland onderduiken in Nederland, verschafte hen eten, valse papieren enz. De groep breidde na de Duitse inval in Nederland zijn activiteiten nog verder uit en werd zeer bedreven in het vervalsen op grote schaal van voedselbonnen, persoonsbewijzen en andere belangrijke papieren. Ze verschafte, samen met een aantal andere groepen, de `papieren infrastructuur' voor duizenden onderduikers. De groep was klein en werkte uit politieke overtuiging. De inleiding van het boek belooft dat de links-socialistische achtergrond van de groep, die haar zo deed afwijken van andere groepen, belicht zal worden. Helaas vindt je daarover zo goed als niets terug in het boek. De auteur beperkt zich tot de werkzaamheden, de samenwerkingsverbanden en de beschrijving van de leden. Één van de leden, Ab Oeldrich, zou begin jaren zestig grote bekendheid krijgen, doordat hij tegelijk met de trotskist Sal Santen in 1962 werd opgepakt wegens vervalsing van Franse persoonsbewijzen en valsmunterij ter ondersteuning van de strijd van de Algerijnse bevrijdingsbeweging FLN.
1998, 134 pag., Euro 13,55
SDU, Den Haag, ISBN 90-12-08640-X


This page last updated on: 13-1-2015