INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Rosenberg, Arthur
Titel: Demokratie und Klassenkampf im Altertum
Sub titel: Fritz Erik Hoevels, Roter Leitfaden durch die römische Geschichte

Het grootste deel van dit boekje beslaat de beschrijving van de Griekse opkomst, bloei en ondergang van de democratie door de bekende marxistische historicus Arthur Rosenberg. Het tweede deel, over de klassenstrijd in het antieke Rome, bouwt voor een deel voort op het begrippenapparaat dat ook door Rosenberg wordt gebezigd, is echter heel wat militanter van toon, soms op het irritante af. Maar wel interessant als eerste kennismaking met de `antieke wereld', op een heel andere manier dan wat in de schoolboeken wordt onderwezen.
1997, 123 pag., Euro 9,05
Ahriman, , ISBN 3894848103


This page last updated on: 13-1-2015