INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Webb, Gary
Titel: Dark alliance
Sub titel: The CIA, the Contra's, and the crack cocaine explosion

Webb, onderzoeksjournalist voor de San Josť Mercury News, publiceerde in 1996 een serie artikelen onder de titel Dark Alliance, waarin hij een boekje opendeed over de betrokkenheid van de CIA bij een drugsnetwerk dat gedurende een periode van tien jaar drugs verkocht in de Los Angeles regio. De winsten die uit deze drugshandel werden gemaakt, werden doorgesluisd naar de Nicaraguaanse Contra's. Nadat de eerste storm van verontwaardiging over deze constructie een beetje was gaan liggen, is Webb de zaak verder uit gaan zoeken. Hij ontdekte dat de introductie van crack op de Amerikaanse markt terug is te voeren op de voornoemde operatie. De constructie vormde een integraal onderdeel van de Iran-Contra-operatie, maar was tot op heden niet aan het daglicht gekomen.
1998, 548 pag., Euro 23,65
Seven Stories Press, New York, ISBN 9781888363937


This page last updated on: 13-1-2015