INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Marx, Karl en Friedrich Engels
Titel: Het Communistisch Manifest
Sub titel: Het Manifest, 150 jaar jong in een geschiedenis die meet met eeuwen, door Ludo Martens, Marxistische studies nr - februari-maart

Een bewerkte vertaling, gebaseerd op die van Pegasus. Dus niet die van Herman Gorter. Het is een soort jubileumuitgave en wordt danig ontsierd door de bijgevoegde geschiedvervalsing van Ludo Martens, die het anno nu nog waagt het stalinisme op één lijn te zetten met het communisme zoals Marx en Engels dat voor ogen hadden aan de vooravond van de revolutie van 1848. Verder bevat het boekje wel alle voorwoorden die met name Engels bij de verschillende heruitgaven en vertalingen die er tijdens zijn leven zijn verschenen, heeft geschreven.
1998, 151 pag., Euro 7,5
EPO, Berchem, ISBN 9789064450785


This page last updated on: 13-1-2015