INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sterneck, Wolfgang
Titel: Der Kampf um die Träume
Sub titel: Musik und Gesellschaft: Von der Widerstandskultur zum Punk, von der Geräuschmusik bis zu Techno

"Van verzetscultuur naar punk, van geluidsmuziek tot techno" is de ondertitel van "Der Kampf um die Träume". Het verscheen eerder dan het boek "Utopathie vorweg" (van de hand van SPK/PF (H), Krrim - Selbstverlag für Krankheit, 1996, ƒ22,35), dat in 1995/96 werd geschreven. Het Patiëntenfront - SPK/PF (H) noemt in "Utopathie vorweg" het Sterneck-boek over muziek en vooruitgang "gedetailleerd en 'grundlich' als geen ander, maar: "onze opvattingen hebben nauwelijks iets te maken met wat Sterneck onder `consequente muziek' verstaat. Die is bij hem gedefinieerd als muziek die verband houdt met politieke activiteiten, zoals kraakpanden bezet houden en bewustzijn kweken of verruimen om zo aan te sluiten bij revolutionaire strevingen elders op de wereld. In die definitie ontbreekt volledig het verband met ziekte waarin onze opvatting van muziek wortelt - 'Ook in de muziek/ziekte blijft de kick'. En wat revolutionair is, vindt ons inziens niet ergens buiten het heelal plaats, waar willekeurige lieden toevallig revolutie maken, en waar de muziek is stil gevallen omdat ze werd opgeslokt door bewustzijn of bewustzijnsverruiming. - De bronnen van de diverse soorten muziek evenals de smaakverschillen bij aanhangers en critici worden nauwkeurig in kaart gebracht, maar met slechts paternalisme, seksisme, racisme en commercialiteit als criteria. Het nodige diepergaande speurwerk naar inhoud, betekenis en mogelijkheden van muziek-als-zodanig, en een direct uit die muziek zelf geputte inschatting van een eventuele revolutionaire werkzaamheid ervan, blijven buiten Sternecks boek, ter beschikking van musicologen en andere deskundigen in dienst van de heersende artsenklasse als beheerders en hoeders van het ook op het gebied van de muziek praktisch en vooral pathopraktisch allang achterhaalde voortbestaande. Dit dringend noodzakelijke basisonderzoek wordt door Sterneck bijna zonder aanvullend commentaar en met lichte zin verwaarloosd. Wolfgang Sterneck vond het in 1995 desgevraagd goed dat wij, SPK/PF (H), onze opvattingen tegenover die van hem plaatsen zoals wij dat gedaan hebben. Hij vond tevens dat zijn opvattingen door ons adequaat zijn weergegeven". Daar is in de tussentijd niets aan veranderd. De tweede druk van "Der Kampf um die Träume" gaat nog steeds over het bestaande; daar hoort nu, zelfs bij Sterneck, ook "Utopathie vorweg" bij. Maar bij hem slechts als een item méér op zijn tot 155 titels "verruimende" literatuurlijst. In 'Utopathie vorweg" staat echter wèl wat er nog allemaal mankeert aan dat bestaande…. "toekomstmuziek" - geschreven en beschreven door en uit de ziekte in de `Gattungsgegenwart'. [Deze bespreking werd verzorgd door SPK/PF (MFE)]
1998, 336 pag., Euro 21,75
Komista, Hanau, ISBN 9783928988032


This page last updated on: 13-1-2015