INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Babeuf, Gracchus
Titel: Die Verschwörung für die Gleichheit
Sub titel: Rede über die Legitimität des Widerstandes. Mit Essays von Herbert Marcuse und Albert Soboul

Babeuf, van arme ouders en autodidact, publiceerde al voor de franse revolutie pamfletten en geschriften met "communistische" inslag. Zelf werkte hij als "commissaires a terrier" voor grootgrondbezitters toen de grote revolutie alles over hoop wierp. Van 1789 tot zijn dood in 1797 leefde hij als politieke strijder, meestal in bittere armoede en vaak in de gevangenis. In 1797 staat hij in Vendôme terecht wegens subversie, omdat hij het jaar ervoor een 'samenzwering voor de gelijkheid' had georganiseerd. Zijn verdediging was de voorliggende rede over de "ware" demokratie, de soevereiniteit van het volk en het recht op verzet. Babeuf was een voorvechter van een egalitaire maatschappij en zijn ideeën hebben nog steeds geldigheid.
1998, 168 pag., Euro 6,75
Junius Verlag, Hamburg, ISBN 9783885064022


This page last updated on: 13-1-2015