INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Altvater, Elmar & Birgit Mahnkopf
Titel: Grenzen der Globalisierung
Sub titel: Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft

Globalisering is het nieuwe stopwoordje dat je overal aantreft. De twee auteurs trachten in dit lijvige werk dit begrip te duiden. Er wordt allereerst gekeken of globalisering nu werkelijk zo nieuw is. Vervolgens behandelen ze een aantal ontwikkelingstheorieën die de laatste paar decennia ontwikkeld zijn en met meer of minder succes aanhangers en navolging hebben gevonden. Zij onderzoeken welke rol de geldhandel in de globalisering heeft gespeeld en wat de zogenaamde pluspunten van vrijhandel zijn. Tevens kijken ze naar de gevolgen voor arbeidsverhoudingen en arbeidsdeling wereldwijd, de invloed van globalisering op de functie van de natiestaten en de toenemende regionale economische integratie. De beschreven stof wordt geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden zoals NAFTA, MERCOSUR, EU en SADC. Tot slot inventariseren ze de gevolgen van de globalisering voor het milieu en het democratisch gehalte van samenlevingen.
1997, 638 pag., Euro 30,8
Westfälisches dampfboot, Münster, ISBN 9783929586756


This page last updated on: 13-1-2015