INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: McIntosch Snyder, Jane
Titel: Lesbian desire in the lyrics of Sappho
Sub titel:

Snyder probeert de lyriek van Sappho van Lesbos, geschreven in een Grieks dialect, tot leven te brengen voor de moderne lezer. Het is de eerste keer dat haar dichtkunst wordt bekeken vanuit het perspectief van het lesbisch verlangen. Wat vreemd te noemen is gezien de thema's van haar gezangen. Sappho is de bekendste dichteres in de klassieke oudheid, Plato noemde haar de beste dichter aller tijden. Snyder bestudeert de overgebleven resten van Sappho's dichtkunst, af en toe draagt zij vergelijkend materiaal van andere klassieke Griekse dichters aan. De originele Griekse tekst is bijgevoegd in een appendix.
1997, 261 pag., Euro 23,75
Columbia University Press, New York, ISBN 9780231099950


This page last updated on: 13-1-2015