INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tangermann, Klaus-Dieter
Titel: Demokratisierung in Mittelamerika
Sub titel: Demokratische Konsolidierung unter Ausschluß der Bevölkerung

Tien jaar na het Tweede Verdrag van Esquipulas, waarbij de toenmalige regeringen van de Middenamerikaanse landen overeenkwamen om in nauwe samenwerking hun landen te democratiseren, is er (niet verbazingwekkend) nog steeds niet werkelijk sprake van democratisering in de betreffende landen. Volgens de auteurs wordt democratisering gekenmerkt door grote en sterke politieke partijen en overige sociale organisaties, zoals o.a. vakbonden, die nauw betrokken zijn bij de politieke besluitvorming in een land en die een duidelijke en politiek actieve achterban hebben. Dat is in de meeste Middenamerikaanse landen niet het geval. Per land schilderen de auteurs de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar en spreken een toekomstverwachting uit.
1998, 242 pag., Euro 20,4
Westfälisches dampfboot, Münster, ISBN 3-89691-425-1


This page last updated on: 13-1-2015