INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Florath, Bernd
Titel: Die Ohnmacht der Allmächtigen
Sub titel: Geheimdienste und politische Polizei in der modernen Gesellschaft

Naar aanleiding van de Wende in Duitsland in 1989 en de daarna bekend geworden activiteiten van de Oostduitse geheime dienst STASI, brak er in Duitsland een debat uit over de verhouding tussen politieke macht en geheime diensten in de Europese geschiedenis. De ontwikkelingen dienaangaande in de afgelopen eeuw worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden zoals de tsaristische geheime dienst Ochrana, de Britse Secret Service en de Duitse Gestapo. De auteurs gaan uitgebreid in op de opbouw in de voormalige Russische bezettingszone (in Oost-Duitsland) van de staatsveiligheid en de twee breukpunten in die ontwikkeling (de opstand van 1953 en de Wende in 1989). Tenslotte wordt het bestaan van een politieke politie in de vorm van een staatsveiligheidsdienst in de hedendaagse Bondsrepubliek op de korrel genomen.
1992, 298 pag., Euro 6,15
Ch. Links Verlag, Berlin, ISBN 3-86153-039-2


This page last updated on: 13-1-2015