INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Condearena, Luis
Titel: Chiapas
Sub titel: El despertar de la esperanza

Vrij uitgebreide inleiding in de gebeurtenissen in Chiapas, sinds de opstand van de Zapatistas (EZLN) uitbrak op 1 januari 1994. Het boek begint met een uiteenzetting over wat er aan vooraf ging: in een kort bestek wordt de periode van 1500 tot 1994 beschreven, met de nadruk op de laatste paar decennia. De hoofdmoot van het boek gaat in op de ontwikkelingen sinds 1994. Uitgebreid worden het wel en wee van het EZLN en zijn achterban uit de doeken gedaan. De gevechten met het Mexicaanse leger in de eerste twee weken van 1994, de diverse pogingen van het EZLN de discussie en het debat te zoeken met groepen en organisaties in binnen- en buitenland, de diverse onderhandelingsrondes met regeringsvertegenwoordigers, de repressie van overheidszijde, de wrijvingen met diverse onderdelen van Mexicaans links. Als bijlage zijn wat statistische gegevens over Mexico en Chiapas, een bibliografie, een lijst van gebruikte afkortingen een een groot aantal interviews met en communiqué's van het EZLN afgedrukt.
1998, 428 pag., Euro 17,6
Gakoa, Donostia, ISBN 9788487303388


This page last updated on: 13-1-2015